Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024. 2024/03/15
Ogłoszenie o zamówieniu na "Usługi sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2023/07/13
Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2023r. 2023/06/26
Ogłoszenie o zamówieniu " Wymiana opraw oświetleniowych w wybranych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2023/06/26
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2023/06/14
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty Budowlane: Wymiana okładziny w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie 2023/05/26
Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2023r. 2023/05/26
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023r. 2023/01/18
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę sprzętu przeznaczonego do modernizacji systemu miksowania, nagrywania i edycji dźwięku i video" 2022/06/09
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022- korekta 2022/06/08
Świdczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie 2022/05/12
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2022/04/25
Plan zamówień publicznych na rok 2022. 2022/01/27
Plan zamówień publicznych- aktualizacja 2021/07/30
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup sprzętu przeznaczonego do modernizacji systemu miksowania, nagrywania i edycji dźwięku.” 2021/07/30
Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” 2021/07/14
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2021/06/28
Ogłoszenie na "Dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu DSO wraz z pomiarami zrozumiałości mowy w siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2021/06/17
Aktualizacja plnau zamówień publicznych na rok 2021r. 2021/06/09
„Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie” 2021/06/02
Plan zamówień publicznych na rok 2021. 2020/12/30
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę saksofonu barytonowego dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2020/10/01
Ogłoszenie na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2020/09/14
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2020/07/27
Ogłoszenie o zamówieniu na : "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2020/07/01
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wymianę wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2020/06/29
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę i wdrożenie systemu sprzeadży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego modułu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza 2020/06/25
Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na "Dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. 2020/06/03
Plan Zamówień Publicznych na rok 2020 2020/01/21
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/11/25
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/10/14
Postępowanie na "Dostawę, konfigurację i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filhrmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48". 2019/10/09
Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/09/11
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/06/19
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/06/13
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług ochrony i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/06/06
"Dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby działności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2019/05/29
Zapytanie ofertowe na "Swiadczenie kompleksowej obsługi wydarzeń organizowanych w siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w zakresie ich nagłosnienia i oświetlenia, obsługi multimedialnej 2019/05/08
Plan zamówień publicznych w 2019 r. 2019/01/15
Przetarg nieograniczony na " Dostawę i montaż serwera oraz urządzeń dodatkowych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie wraz z usługą wdrożenia" 2018/09/18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2018/08/20
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2018/06/19
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2018/06/12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę elementów oświetlenia scenicznego dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2018/05/15
Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie" 2018/05/09
Plan zamówień publicznych w 2018r. 2018/01/24
Postępowanie na udzielenie zamówienia na "Dostawę elementów oświetlenia scenicznego dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" - w trybie przetargu nieograniczonego. 2017/10/16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłoiwcza w Szczecinie" 2017/08/10
Przetarg nieograniczony na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2017/07/27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzatania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2017/07/10
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2017/06/08
Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działaności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie" 2017/05/10
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na "Przeprowadzenie regionalnej kampanii outdoorowej dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na nośnikach typu billboard" 2016/06/23
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzatania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2016/06/16
Przetarg nieograniczony na "Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem zestawu nagłośnieniowego w holu Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie". 2016/04/15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczeniu usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2016/04/13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę zestawu oświetlenia scenicznego dla Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie" 2016/04/04
Ogłoszenie o postępowaniu na Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2016/03/31
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w 2016 r." 2015/12/10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę puzonu altowego dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2015/10/19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Dostawa i instalacja zestawu do projekcji multimedialnej dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie". 2015/10/10
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. MKarłowicza w Szczecinie 2015/08/13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2015/07/31
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2015/07/30
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Zakup i dostawę cyfrowej konsolety fonicznej dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie". 2015/07/30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2015/07/21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa cyfrowej konsolety fonicznej dla Filharmonii im.M.Kałowicza w Szczecinie". 2015/07/21
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im.M.Karłowicza" 2015/07/06
Odpowiedzi na pytania przekazane przez Wykonawców w postępowaniu na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2015/06/29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 'Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie. 2015/06/23
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecnie"- w załączeniu. 2015/06/03
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2015/05/28
Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2015/05/26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie". 2015/05/20
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetragu nieograniczonym na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie XII.2014-IX.2015r." 2014/11/28
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na :"Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych" 2014/11/19
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie XII.2014-IX.2015r." 2014/11/18
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę oboju dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie". 2014/11/18
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetragu nieograniczonym na "Zakup i dostawę instrumnetów muzycznych". 2014/11/13
Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych" 2014/11/07
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na "Zakup i dostawę oboju dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/11/03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych" 2014/10/31
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Zakup i dostawę instrumentów muzycznych" w zakresie Zadania nr 4 2014/10/29
"Zakup i dostawa instrumentów" sprostowanie omyłki. 2014/10/22
"Zakup i dostawa instrumentów muzycznych" 2014/10/20
"Zakup i dostawa instrumentów muzycznych" modyfikacja 2014/10/20
Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zakup instrumentów. 2014/10/09
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014-I.2015r." 2014/09/09
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie 13 września 20 września 2014" 2014/09/09
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczeciniew okresie 13 września-20 września 2014r." 2014/09/04
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Usługi hotelarskie na recz Filharmonii im.M.Karłowicza w okresie IX.2014-I.2015" w zakresie zadania nr 4 2014/09/04
Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014-I.2015r." 2014/08/26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Usługi hotelarskie na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014-I.2015 2014/08/22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę wyposażenia elektroakustycznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie 2014/08/20
Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na "Dostawę wyposażenia elektroakustycznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2014/08/14
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawęwyposażenia eletroakustycznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/08/08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Dostawę fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej". 2014/07/21