Zamówienia publiczne - archiwum

Tytuł Data publikacji
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na "Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawa różnego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z licencjami" 2014/07/14
Informacja o zmianie treści SIWZ na "Dostawę różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/14
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na "Dostawę różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/14
Informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu na "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/14
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie" 2014/07/09
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej" 2014/07/08
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę różnego sprzętu komputerowegowraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie". 2014/07/07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamowienia: Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie 2014/07/01
Informacja dot.postępowania naudzielenie zamówienia w przetragu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie". 2014/06/23
Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu na udzielenie zamówienia na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/06/20
Zawiadomienie o wizji lokalnej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" 2014/06/18
Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2014/06/17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamowienia :Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie 2014/06/17
Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawcę do treści SIWZ w postępowaniu na zamówienie "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filhramonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/06/10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/06/06
Ogłoszenie o postępowaniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie" 2014/06/06
Opdowiedź na pytanie w postępowaniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” 2014/06/03
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 2014/05/29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w zw. z inauguracją działalności Filharmonii w nowej siedzibie" 2014/05/19
Pytanie nr 4 do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych" 2014/05/15
Pytania nr3 do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych" 2014/05/13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i rekalmowych w związku z inauguracją działalności Filharmonii w nowej siedzibie" 2014/05/12
Pytania nr 2 do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych" 2014/05/12
Pytania do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych" 2014/05/09
„Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w związku z inauguracją działalności 2014/05/05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przygotowanie oraz wykonanie artystyczne autorskiego programu muzycznego dedykowanego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 2014/02/28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie w I półroczu 2014r" 2014/02/25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług poligraficznych w I półroczu 2014 r. 2014/02/14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie polegającego na przygotowaniu oraz wykonaniu artystycznym autorskiego programu muzycznego 2014/02/04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich 2014/01/30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich 2014/01/30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich 2014/01/30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich 2014/01/30
„Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii um.Mieczysława Karłowicza w I półroczu 2014r. 2014/01/28
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie” 2013/12/16
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie 2013/12/11
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”. 2013/12/10
Pytanie nr 2; Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2013/12/06
Wystąpienie błędu pisarskiego; Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2013/12/06
Pytanie nr 1; Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2013/12/04
Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2013/12/02
Szczecin: wykonanie i dostawa jednej sztuki instrumentu - fagot Walter Model solistyczny,27 klap 2013/11/28
Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:“Druk materiałów promocyjnych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie” 2013/02/13
Druk materiałów promocyjnych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2012/12/28
Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 2011/09/01
Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - 2011 - modyfikacja treści SIWZ 2011/08/12
Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - 2011 - pytanie nr 1 2011/08/12
Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - 2011 - ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2011/08/09
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów - 2010 2010/10/08
Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza 2010 - ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2010/09/22
Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza 2010 - ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2010/09/22
Wynik postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na dostawę pulpitów orkiestrowych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie 2009/12/10
„DOSTAWA PULPITÓW ORKIESTROWYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE” 2009/12/03
Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych-Grudzień 2009 2009/11/25
Dostawa bonów towarowych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – Grudzień 2009 2009/11/16
Dostawa bonów towarowych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – Grudzień 2009 2009/11/12
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę instrumentów - 2009 (zadanie nr 5) 2009/06/29
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę instrumentów - 2009 (zadanie nr 4) 2009/06/23
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę instrumentów muzycznych - 2009 2009/06/05
Pytanie nr 1; Przetarg nieograniczony: Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie-2009 2009/05/29
Dostawa instrumentów muzycznych 2009 2009/05/12
Dostawa instrumentów muzycznych - 2009 2009/05/12
Dostawa instrumentów muzycznych - 2009 2009/05/12
Wynik przetargu na dostawę bonów - Wielkanoc 2009 2009/03/27
Dostawa bonów - Wielkanoc 2009 - modyfikacja 2009/03/24
Dostawa bonów - Wielkanoc 2009 2009/03/18
wynik postępowania na dostawę bonów towarowych 30.01.2009 2009/01/30
dostawa bonow towarowych - luty 2009 2009/01/16
Dostawa bonów 2008/12/04
dostawa bonów towarowych 2008/11/19
wynik przetargu "Dostawa instrumentów muzycznych 2008/11/19
modyfikacja dot. zakupu instrumentów muzycznych 2008/10/28
dostawa instrumentów muzycznych - modyfikacja 2008/10/21
Dostawa instrumentów muzycznych 2008/10/17
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę bonów 2008/03/03
Dostawa bonów towarowych 2008/02/18