Zamówienia publiczne

Tytuł: "Zakup i dostawa instrumentów" sprostowanie omyłki.

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 22 października 2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawę instrumentów muzycznych” znak sprawy: SG/742/2014

 

 

 

 

            Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie - niniejszym dokonuje sprostowania omyłki, i wskazuje, że:

1) w numeracji poszczególnych załączników do siwz nastąpiła oczywista omyłka;

2) prawidłowa jest numeracja określona w spisie załączników zamieszczonym na końcu siwz (pod rozdziałem XXVI);

3) omyłkowo załączono do siwz dwa wzory/formularze oświadczeń w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

 

Data publikacji:

2014/10/22
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/10/22, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/10/22 19:42:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/10/22 19:42:19 nowa pozycja