Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Przykładowy wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 1do opz

Załącznik nr 2 do opz

Załącznik nr 3 do opz

Data publikacji:

2019/06/19

Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2019/06/19, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2019/07/17 13:46:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2019/07/17 13:46:57 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/07/01 15:38:57 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/07/01 13:32:49 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/19 12:13:17 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/19 10:51:13 nowa pozycja