Zamówienia publiczne

Tytuł: Informacja o unieważnieniu postępowania na "Usługi hotelarskie na recz Filharmonii im.M.Karłowicza w okresie IX.2014-I.2015" w zakresie zadania nr 4

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 04 września 2014 r.

 

 

 Do Wykonawców

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014 I.2015r. ” –

L.Dz. SG/673/VIII/2014

 

 

 

 

Zamawiający – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolska 48, działając zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania nr 4.

            W niniejszym postępowaniu na Zadanie nr 4 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w konsekwencji Zamawiający postanawia jak na wstępie.

 

 

Dorota Serwa

                        Kierownik Zamawiającego

 

Data publikacji:

2014/09/04
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/09/04, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/09/04 14:35:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/09/04 14:35:16 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/09/04 14:33:28 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/09/04 14:31:10 nowa pozycja