Zamówienia publiczne

Tytuł: Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014-I.2015r."

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 26.08.2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, naŚwiadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.204r.-I.2015r.”

znak sprawy: L.Dz. SG/673/VIII/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytania wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedziami.

 

 

Pytanie nr 1.

 

      Co oznacza sformułowanie w Formularzu ofertowym w Zadaniu nr 1-4 w ostatniej kolumnie (nr 6) – „(iloraz kolumn 3+4+5)” ?

Czy nie powinien być zapis iloczyn ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w ostatniej kolumnie (nr 6) powinien brzmieć „iloczyn kolumn 3+4+5”.

Pytanie nr 2.

Nie jest jasne, które punkty (Lp.)  z załącznika nr 9 do SIWZ odpowiadają zapisom w Zadaniu 2-4, jak podporządkować te daty, które np. oznaczone są od nr 35-47, a w Zadaniu nr 3 w formularzu ofertowym mają nr 1-13 itd.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

1.Pozycje w Załączniku nr 9 do SIWZ od numeru 2 do 34 odpowiadają pozycjom od nr 1 do 33 formularza ofertowego dotyczącego Zadania nr 2.

2.Pozycje w Załączniku nr 9 do SIWZ od numeru 35 do 47 odpowiadają pozycjom od nr 1 do 13 formularza ofertowego dotyczącego Zadania nr 3.

3.Pozycje w Załączniku nr 9 do SIWZ od numeru 48 do 50 odpowiadają pozycjom od nr 1 do 3 formularza ofertowego dotyczącego Zadania nr 4.

Kierownik Zamawiającego

Dorota Serwa

 

 

Data publikacji:

2014/08/26
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/08/26, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/08/26 16:17:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/08/26 16:17:31 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/26 16:16:33 nowa pozycja