Zamówienia publiczne

Tytuł: "Dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby działności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby działności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Przykładowy wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik 1a do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Data publikacji:

2019/05/29

Wynik postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 i 4.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 i 2.

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2019/05/29, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2019/07/03 13:37:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2019/07/03 13:37:34 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/13 11:12:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2019/06/10 10:53:33 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/10 10:06:56 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/05/29 11:56:21 nowa pozycja