Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

pow. 130 000,00 zł

Treść ogłoszenia:

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/460ad408-c6fa-41f3-b214-d2f396550db7

Identyfikator postępowania: 460ad408-c6fa-41f3-b214-d2f396550db7

Załączniki:

Data publikacji:

2021/07/14
udostępnił: , wytworzono: 2021/07/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2021/07/14 08:45:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2021/07/14 08:45:30 nowa pozycja