Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działaności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działaności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie"

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana treści- data składania ofert

Informacja z otwarcia ofert.

Oświadczenie o przynależności/braku do grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a-1c do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Data publikacji:

2017/05/10

Pytania:

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią.


Zmiany SIWZu:

Zmiana treści ogłoszenia


Wynik postępowania:

Wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej

udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2017/05/10, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2017/06/02 14:37:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2017/06/02 14:37:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2017/05/22 14:14:12 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/05/22 13:00:21 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/05/16 15:29:14 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/05/16 11:34:38 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/05/10 11:18:15 nowa pozycja