Zamówienia publiczne

Tytuł: Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na "Dostawę wyposażenia elektroakustycznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 14.08.2014r.

Do Wykonawców
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na „Dostawa wyposażenia elektroakustycznego wraz z
montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”
 
znak sprawy: L.Dz. SG/661/VII/2014, dalej jako „Postępowanie”.
 
Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytania
wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedziami.
 
 
Pytanie nr 1.
Dot. poz.10 załącznika nr 8 do siwz tj. –Mikrofony pojemnościowe- stereo set:
 
„Wymagania :Impedancja elektryczna: < 200 Ohm
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza impedancję elektryczną <= 200 Ohm?
 
„Wymagania :Zalecana impedancja obciążenia: > 1 000 Ohm”
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zalecaną impedancję obciążenia >= 1 000 Ohm?
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza impedancję elektryczną <= 200 Ohm.
Zamawiający dopuszcza zalecaną impedancję obciążenia >= 1 000 Ohm

Data publikacji:

2014/08/14
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/08/14, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/08/14 15:10:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/08/14 15:10:27 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/14 15:03:58 nowa pozycja