Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Przykładowy wzór o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a-1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Data publikacji:

2019/06/13

Zmiany SIWZu:

Modyfikacja SIWZ


Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2019/06/13, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2019/07/11 10:56:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2019/07/11 10:56:25 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/07/01 15:36:02 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2019/06/26 14:54:00 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/26 10:44:51 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/18 11:42:27 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/06/13 15:24:56 nowa pozycja