Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzatania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzatania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Informacja z otwarcia ofert.

Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Data publikacji:

2017/07/10

Pytania:

Pytanie Wykonawcy  nr 1.

Pytania Wykonawców nr 2.


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja SIWZ- Informacja o zebraniu Wykonawców

Modyfikacja SIWZ- nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Załącznik do modyfikacji nr 2


Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2017/07/10, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2017/08/17 16:24:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2017/08/17 16:24:21 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/25 11:02:25 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/17 14:59:24 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/17 12:39:36 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/12 14:31:07 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/12 13:42:27 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/10 13:05:41 nowa pozycja