Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48
70 – 515 Szczecin

Numery telefonów:

Centrala - (91) 430 95 10 

Sekretariat  - (91) 430 95 11

Rzecznik prasowy  -  537 999 308

www.filharmonia.szczecin.pl

E-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: FILHARMONIA IM.MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE (filharmonia_szn)

nr rachunku bankowego w standardzie IBAN (dla Polski 28 znaków):
PL61124039271111000040990309
 
SWIFT (inaczej BIC)
PKOPPLPW
 
NIP 851-031-19-73
 
REGON   000 280 488
 
Wpis do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Szczecinie pod numerem R K 6 / 97.
 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w tyrbie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001.


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/09/26, odpowiedzialny/a: Dorota Serwa, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2023/11/24 10:06:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2023/11/24 10:06:16 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2022/08/10 15:00:47 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2018/04/27 14:09:43 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2018/04/27 14:08:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2018/03/13 15:36:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2018/03/13 14:54:49 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/09/26 11:28:50 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2013/04/22 08:24:36 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2013/01/18 10:24:20 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2011/12/06 14:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2010/12/06 15:28:35 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/02/12 11:25:01 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 12:07:42 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 12:00:02 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 11:58:04 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 11:30:58 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 11:30:38 modyfikacja wartości
BipFilharmoniaAdmin 2007/08/30 11:42:11 nowa pozycja