Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Informacja z otwarcia ofert.

OŚwiadczenie dotyczące przynależności/braku do grupy kapitałowej.


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Data publikacji:

2017/07/27

Pytania:

Pytanie i odpowiedź nr 1


Wynik postępowania:

Unieważnienie postępowania (w części I i III).

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części II.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej w Części IV.

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2017/07/27, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2017/09/14 13:15:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2017/09/14 13:15:44 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/09/14 11:17:32 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/09/14 10:54:33 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/08/28 15:19:51 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/08/10 11:42:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2017/08/08 17:34:16 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/08/08 15:27:10 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/08/01 12:38:18 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/08/01 12:36:58 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2017/07/27 18:00:23 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2017/07/27 11:55:50 nowa pozycja