Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na "Dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im.

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na "Dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja z otwarcia ofert


SIWZ

Załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do ziwz- kalkulacja cenowa

Załącznik nr 2 do siwz- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do siwz- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do siwz- wzór umowy

Załącznik nr 5 do siwz-wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 do siwz- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Data publikacji:

2020/06/03

Pytania:

Pytania złożone w postępowaniu wraz z odpowiedziami oraz modyfikacją.

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja-17.06.2020r.


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ 2

Modyfikacja SIWZ 3


Wynik postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2020/06/03, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2020/06/23 11:55:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2020/06/23 11:55:39 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/18 12:30:34 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/17 14:41:35 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/15 13:46:59 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/15 13:45:30 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/12 15:21:12 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/10 12:56:56 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/10 12:49:17 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/06/03 14:59:53 nowa pozycja