Zamówienia publiczne

Tytuł: Informacja o unieważnieniu postępowania na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie 13 września 20 września 2014"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 09 września 2014 r.

 

 

 Do Wykonawców

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w okresie 13 września-20 września 2014r.”

L.Dz. SG/690/IX/2014

 

 

 

 

Zamawiający – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolska 48, działając zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

            W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w konsekwencji Zamawiający postanawia jak na wstępie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Dorota Serwa

                        Kierownik Zamawiającego

 

Data publikacji:

2014/09/09
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/09/09, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/09/09 17:27:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/09/09 17:27:59 nowa pozycja