Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

pow. 130 000,00 zł

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania(na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64ab079e-71c8-4127-b04b-5b8c86d6ee95

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 64ab079e-71c8-4127-b04b-5b8c86d6ee95

Załączniki:

Data publikacji:

2022/04/25
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2022/04/25, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2022/04/25 10:35:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2022/04/25 10:35:09 nowa pozycja