Zamówienia publiczne

Tytuł: "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych" modyfikacja

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin dnia 20 października 2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup i dostawę instrumentów muzycznych” znak sprawy: SG/742/X/2014

 

            Zamawiający – Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie - , niniejszym dokonuje zmiany treści siwz.

 

  1. Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału II Część nr 4 pkt 2 SIWZ.

Obecna jego treść:

Profesjonalny, półautomatyczny

zostaje zmieniona w następujący sposób:

Profesjonalny, pełny automat

 

Powyższe zmiany nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Data publikacji:

2014/10/20
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/10/20, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/10/20 16:14:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/10/20 16:14:20 nowa pozycja