Zamówienia publiczne

Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014-I.2015r."

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 09 września 2014 r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014r.-I. 2015r.”

Nr sprawy: SG/673/VIII/2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dziękując za udział w Postępowaniu, Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, niniejszym, na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta

W zakresie zadania nr 1oznaczona numerem 3  złożona przez Wykonawcę- Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Hotel Novotel Szczecin Centrum 00-028 Warszawa ul.Bracka 16.Wykonawca Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Hotel Novotel Szczecin Centrum spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w konsekwencji oferta ww. wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu.

 

Ocena ofert w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie Zadania nr 1:

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

 

Łączna liczba punktów

uzyskanych w kryterium cena

1.

Biuro Rezerwacji „Agatour” Agnieszka Bartczak, ul. Szymanowskiego 7/119 58-506 Jelenia Góra

44,38     

2.

UpHotel s.c. ul. Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra

39,82     

 

 

3.

Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Hotel Novotel Szczecin Centrum 00-028 Warszawa ul.Bracka 16

100  

 

 

 

 

W zakresie zadania nr 2oznaczona numerem 5  złożona przez Wykonawcę- Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.Wykonawca Akademia Sztuki w Szczecinie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w konsekwencji oferta ww. wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu.

 

Ocena ofert w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie Zadania nr 2:

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

 

Łączna liczba punktów

uzyskanych w kryterium cena

1.

Biuro Rezerwacji „Agatour” Agnieszka Bartczak, ul. Szymanowskiego 7/119 58-506 Jelenia Góra

 

51,21     

2.

UpHotel s.c. ul. Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra

51,07   

 

 

3.

Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Hotel Novotel Szczecin Centrum 00-028 Warszawa ul.Bracka 16

55,58

 

5.

Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin

100

 

 

W zakresie zadania nr 3oznaczona numerem 5  złożona przez Wykonawcę- Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.Wykonawca Akademia Sztuki w Szczecinie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w konsekwencji oferta ww. wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu.

 

 

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

Łączna liczba punktów

uzyskanych w kryterium cena

1.

 

Biuro Rezerwacji „Agatour” Agnieszka Bartczak, ul.

Szymanowskiego 7/119 58-506 Jelenia Góra

 

51,31

2.

UpHotel s.c. ul. Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra

 

40,66

 

 

3.

Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Hotel Novotel Szczecin Centrum 00-028 Warszawa ul.Bracka 16

 

55,94

 

4.

Hotele G.E. Szczecin sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa

 

74,07

 

5.

 

Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2,   70-562 Szczecin

100

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie, zgodnie z przepisem art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp.

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Dorota Serwa

Data publikacji:

2014/09/09
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/09/09, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/09/09 16:20:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/09/09 16:20:06 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/09/09 16:19:28 nowa pozycja