Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup sprzętu przeznaczonego do modernizacji systemu miksowania, nagrywania i edycji dźwięku.”

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

pow. 130 000,00 zł

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia) : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9bc4cae8-6557-4e88-a002-b935763277f9

Załączniki:

Data publikacji:

2021/07/30
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2021/07/30, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2021/07/30 16:05:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2021/07/30 16:05:33 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/07/30 15:59:03 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/07/30 15:17:19 nowa pozycja