Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Tytuł ogłoszenia Data wygaśnięcia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego- The Kurland Agency 2023/09/04
Działalność kulturalna- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023/02/07
Działaność kulturalna- ogłoszenie o planowanych zamówieniach w 2023r. 2023/01/10
Działalność kulturalna- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023/01/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- działność kulturalna 2022/09/12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- działalność kulturalna 2022/08/25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - działalność kulturalna 2022/03/29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-działalność kulturalna 2022/03/09
Działalność kulturalna- udzielenie zamówienia 2021/10/05
Działalność kulturalna- udzielenia zamówienia 2021/10/01
Udzielenie zamówienia-dzialaność kulturalna 2021/02/15
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach w 2021r.- działalność kulturalna 2020/12/28
Udzielenie zamówienia-działalność kulturalna 2020/10/29
Działalność kulturalna- udzielenie zamówienia 2020/09/04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- działalność kulturalna- Stow.L.Beethovena 2020/03/06
Udzielenie zamówienia-działalność kulturalna 2020/02/18
Działalność kulturalna-udzielenie zamówienia 2019/12/18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- działalność kulturalna, Rune Bergmann 2019/10/17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-działaność kulturalna:Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH 2019/01/14
Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia- dzialaność kulturalna: The Knights 2019/01/14
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach w 2019 r. 2019/01/14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-działalność kulturalna 2018/11/28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-działność kulturalna 2018/09/26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- działaność kulturalna 2018/09/20
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia- działalność kulturalna 2018/05/16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działaność kulturalna 2018/03/22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działalność kulturalna 2018/03/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działność kulturalna 2018/02/16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działalność kulturalna 2018/02/15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działalność kulturalna 2018/02/15
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach 2018/02/15
Plan udzielania zamówień publicznych na 2017 r. 2017/01/31
Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:“Druk materiałów promocyjnych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie” 2013/01/30
Dostawa instrumentów muzycznych 2009 2009/05/12
Dostawa bonów 2008/12/04