Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach w 2021r.- działalność kulturalna


Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) ogłasza, że:

- planuje w roku 2021 udzielać zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.


data wygaśnięcia: 2020/12/28


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2020/12/28, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Krzysztof Janowski, dnia: 2023/07/13 11:44:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Janowski 2023/07/13 11:44:53 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2023/07/13 08:42:04 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2023/06/21 15:49:41 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/12/29 13:01:56 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/12/28 11:49:11 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/12/28 11:40:16 nowa pozycja