Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia- dzialaność kulturalna: The Knights


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że udzieliła zamówienia The Knightsna artystyczne wykonanie koncertu przez The Knights i Avi Avitala.


data wygaśnięcia: 2019/01/14


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2019/01/14, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2023/06/21 15:46:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2023/06/21 15:46:32 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/01/14 15:40:16 nowa pozycja