Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działaność kulturalna


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że udzieliła zamówienia British Broadcasting Corporation, na artystyczne wykonanie koncertu przez BBC Symphony Orchestra.


data wygaśnięcia: 2018/03/22


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2018/03/22, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2023/06/21 15:19:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2023/06/21 15:19:47 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/03/22 15:56:21 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/03/22 15:48:31 nowa pozycja