Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Działalność kulturalna- udzielenie zamówienia


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) ogłasza, że udzieliła zamówienia Państwowemu Wydawnictwu Muzycznemu z siedzibą w Krakowie (31-111), Al. Z. Krasińskiego 11a na udostępnianie materiałów wykonawczych do chronionych i niechronionych utworów muzycznych.


data wygaśnięcia: 2020/09/04


udostępnił: , wytworzono: 2020/09/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2023/06/21 15:50:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2023/06/21 15:50:19 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/09/04 12:32:02 nowa pozycja