Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - działalność kulturalna


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 11.1 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) ogłasza, że udzieliła zamówienia Stowarzyszeniu im. L. van Beethovena na zapewnienie udziału w koncercie 05.04.2022r.: orkiestrze Israel Camerata Jerusalem, dyrygentowi Avner Biron, soliście Szymonowi Nehringowi.


data wygaśnięcia: 2022/03/29


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2022/03/29, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2022/03/29 13:30:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2022/03/29 13:30:22 nowa pozycja