Status prawny


Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie posiada osobowość prawną i działa w formie samorządowej instytucji kultury.
Od dnia 14.06.2017r. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie jest prowadzona jako wspólna instytucja kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Miasto Szczecin.
Filharmonia została utworzona Zarządzeniem Nr 154 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1953 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowa Filharmonia w Szczecinie.
Od roku 1948 orkiestra funkcjonowała w ramach Robotniczego Towarzystwa Muzycznego. Pierwszy koncert Orkiestry Symfonicznej RTM odbył się 25 października 1948r. Ta data uznawana jest za początek działalności Orkiestry Symfonicznej.
Z dniem 25 maja 1998 Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XL VII / 584 / 98 zmieniono nazwę instytucji na brzmienie Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie. Filharmonia jest instytucją kultury działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001r. nr 13 poz 123 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu nadanego przez Radę Miasta Szczecina
Uchwałą nr XL VII / 584 / 98 z dnia 25 maja 1998r.
Wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Szczecinie pod numerem R K 6 / 97.

Z dniem 9 stycznia 2006r. Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XLIX/930/06 zmieniono nazwę instytucji na brzmienie Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Z dniem 26 kwietnia 2010r. Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XLVI/1174/10 ustalono, że organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecina.


Załączniki:

udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/01/23, odpowiedzialny/a: Dorota Serwa, wprowadził/a: Krzysztof Janowski, dnia: 2017/08/03 15:29:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Janowski 2017/08/03 15:29:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2017/08/03 15:15:11 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2017/08/03 15:10:38 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2013/01/18 10:24:41 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2011/12/06 14:01:55 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 12:43:43 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/01/23 12:09:22 nowa pozycja