Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-działalność kulturalna


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że udzieliła zamówienia Qiuncy Jones Productions, na udział artystów w koncercie Quincy Jones Orchestral.


data wygaśnięcia: 2018/11/28


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2018/11/28, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2023/06/21 15:45:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2023/06/21 15:45:40 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/11/28 10:31:09 nowa pozycja