Ogłoszenia

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych-Grudzień 2009


Szczecin, 25 listopad 2009 r.


Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “ DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO
FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE-GRUDZIEŃ 2009”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy SODEXO PASS POLSKA Sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, uzyskała ona największą ilość punktów.

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty:
1. Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17. Oferta uzyskała 75,32 pkt. (kryteria: cena 30 pkt., termin ważności bonów 20 pkt., ilość punktów handlowych 25,32 pkt.).

2. Sodexo Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25. Oferta uzyskała 99,75 pkt. (kryteria: cena 29,75 pkt., termin ważności bonów 20 pkt., ilość punktów handlowych 50 pkt.).


Proponowana data zawarcia umowy to 03.12.2009. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z panią Anną Mazurkiewicz: 091-422-00-79.


Dziękujemy za udział w przetargu
 


data wygaśnięcia: 2009/11/25


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/11/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/11/25 10:15:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/11/25 10:15:42 nowa pozycja