Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Działalność kulturalna


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że udzieliła zamówienia BIG CLASSIC WASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, na artystyczne wykonanie koncertu przez p. Aleksandrę Kurzak i Roberto Alagna.


data wygaśnięcia: 2018/02/15


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2018/02/15, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2018/03/22 15:54:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2018/03/22 15:54:57 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/02/15 14:35:47 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/02/15 14:34:10 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/02/15 14:05:17 nowa pozycja