Ogłoszenia

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach w 2019 r.


Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że:

- planuje w roku 2019- udzielenie zamówień na występy wybitnych wykonawców;

- przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w 2019 r.


data wygaśnięcia: 2019/01/14


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2019/01/14, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2019/01/14 12:36:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2019/01/14 12:36:19 nowa pozycja