Zamówienia publiczne

Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”

Zamawiający:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie; tel. 0-91-422-00-79; faks 0-91-422-05-89

Treść ogłoszenia:

 

Szczecin, dnia 16 grudnia 2013 r.

 

 Do Wykonawców

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie” –

L.Dz. NG/611/XII/db/2013


 

 

Zamawiający – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Armii Krajowej 1, działając zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w konsekwencji Zamawiający postanawia jak na wstępie.


  

Dorota Serwa

Kierownik Zamawiającego.

Data publikacji:

2013/12/16
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2013/12/16, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2013/12/16 18:29:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2013/12/16 18:29:58 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2013/12/16 18:28:52 nowa pozycja