Zamówienia publiczne

Tytuł: dostawa bonów towarowych

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE – GRUDZIEŃ 2008

.

Załączniki:

Data publikacji:

2008/11/19
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/11/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/11/19 09:44:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/11/19 09:44:18 nowa pozycja