Zamówienia publiczne

Tytuł: Pytania nr3 do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 13.05.2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na„Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

 

znak sprawy: L.Dz. SG/300/V/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytania wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedziami.

 

 

 

Pytanie nr 1.

Otóż zgodnie z PZP  specyfikacją SWIZ nazywamy całość dokumentu składającego się na treść danego postępowania, a wiec również założenia warunkujące uczestnictwo w  przetargu.  Nie ulega wątpliwości, iż warunek dotyczący posiadania odpowiednich środków finansowych do  przedmiotowego przetargu jest  istotnym elementem SWIZ  i  wyjaśnienie wątpliwości związane z jego uwarunkowaniem należy do obowiązków Zamawiającego. W związku z tym oczekujemy jasnej i precyzyjnej odpowiedzi.- W jaki sposób Wykonawca ma wykazać, iż polega na zdolnościach finansowych  innych podmiotów.

 

 

Odpowiedź:

 

Pytanie nie dotyczy treści siwz.

 

Pytanie nr 2.

Dotyczy szacunkowa kwota zamówienia- Zwracaliśmy się do Państwa z wnioskiem o informację dotyczącą szacunkowej kwoty zamówienia.  Wg. zasad PZP kwota ta powinna się znaleźć w przedmiotowym protokole tego zamówienia publicznego. Niestety przesłany protokół nie zwierał uzupełnionej tej pozycji.
Ponawiamy wniosek o podanie szacunków tego zamówienia.

 

Odpowiedź:

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 352 000,00 złotych netto (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

 

Pytanie nr 3.

Dotyczy piłki antystresowe - metoda zdobienia. Zamawiający wskazał w swojej odpowiedzi, iż  piłki mają być wykonane z poliuretanu i jednocześnie oczekuje wykonania na nich graweru. Odpowiedź Zamawiającego stoi w sprzeczności z możliwościami technologicznymi materiału poliuretan.  Materiał ten jest zbyt miękki aby mógł zostać poddany zdobieniu za pomocą graweru. Jedyna możliwa technologia  zdobienia takiego materiału to tampodruk. Prosimy więc o potwierdzenie jaką metodą  mają być zdobione piłki.

 

Odpowiedź:

 

Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, iż jest możliwość wykonania graweru laserowego.

 

 

Pytanie nr 4.

Dotyczy wykonanie folderu inauguracyjnego, repertuaru, katalogu informacyjnego- tłumaczenia tekstów. Aby móc wycenić prawidłowo to zadanie Wykonawca musi znać ilość stron  ( choćby przypuszczalnych )  jakie ma zająć tłumaczenie poszczególnych wydawnictw.   Tłumaczenie to dość znaczny koszt w pozycji produkcji tych wydawnictw i nie może zostać nie oszacowany na etapie składania ofert. Ponawiamy pytanie odnośnie dookreślenia ilości stron przetłumaczonych na język obce.

 

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że w przypadku wydawnictwa ekskluzywnego:

  • łączna liczba znaków ze spacjami do przetłumaczenia na język niemiecki nie będzie mniejsza niż 4800 nie większa niż 78000;
  • łączna liczba znaków ze spacjami do przetłumaczenia na język angielski nie będzie mniejsza niż 4800 i nie większa niż 78000.

Zamawiający zakłada, że w przypadku repertuaru:

  • łączna liczba znaków ze spacjami do przetłumaczenia na język niemiecki nie będzie mniejsza niż 3200 nie większa niż 42600;
  • łączna liczba znaków ze spacjami do przetłumaczenia na język angielski nie będzie mniejsza niż 3200 i nie większa niż 42600.

Zamawiający zakłada, że w przypadku katalogu:

  • łączna liczba znaków ze spacjami do przetłumaczenia na język niemiecki nie będzie mniejsza niż 4800 nie większa niż 99400;
  • łączna liczba znaków ze spacjami do przetłumaczenia na język angielski nie będzie mniejsza niż 4800 i nie większa niż 99400.

Wykonawca będzie musiał zmieścić w przedmiotowym przedziale. Należy także wziąć pod uwagę to, iż to Wykonawca jest profesjonalistą i to na nim ciąży obowiązek należytego skalkulowania ceny i uwzględnienia ewentualnych ryzyk.

Data publikacji:

2014/05/13
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/13, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/13 16:39:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/13 16:39:31 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/05/13 16:39:10 nowa pozycja