Zamówienia publiczne

Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”.

Zamawiający:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie; tel. 0-91-422-00-79; faks 0-91-422-05-89

Treść ogłoszenia:

Zamawiający – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Armii Krajowej 1, działając zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

            W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w konsekwencji Zamawiający postanawia jak na wstępie.


 

Data publikacji:

2013/12/10
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2013/12/10, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2013/12/10 21:17:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2013/12/10 21:17:35 nowa pozycja