Zamówienia publiczne

Tytuł: Pytanie nr 2; Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Zamawiający:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie; tel. 0-91-422-00-79; faks 0-91-422-05-89

Treść ogłoszenia:

Sprawa/Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwestii terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający podał:

 

„Termin realizacji zamówienia dla zadania nr 1: 1 – 13 września 2013 r.

Termin realizacji zamówienia dla zadania nr 2: 4 – 8 września 2013 r.”

 

Jakie są prawidłowe terminy realizacji?

 

 

Odpowiedź

 

Zamawiający wyjaśnia:

 

Termin realizacji dla Zadania nr 1: 01-13 września 2014r.

Termin realizacji dla Zadania nr 2: 04-08 września 2014r.

 

Szczegółowe terminy realizacji Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ. 


 

Data publikacji:

2013/12/06
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2013/12/06, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2013/12/06 18:08:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2013/12/06 18:08:34 nowa pozycja