Zamówienia publiczne

Tytuł: Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów - 2010

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyzej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie -2010”

Załączniki:

Data publikacji:

2010/10/08
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2010/10/08, odpowiedzialny/a: Anna Mazurkiewicz, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2010/10/08 12:02:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2010/10/08 12:02:24 nowa pozycja