Zamówienia publiczne

Tytuł: „Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii um.Mieczysława Karłowicza w I półroczu 2014r.

Zamawiający:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie; tel. 0-91-422-00-79; faks 0-91-422-05-89

Wartość przetargu:

powyżej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  na „Świadczenie usług poligraficznychna rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w I półroczu 2014 r.”

 

 

Załączniki:

Data publikacji:

2014/01/28
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/01/28, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/01/28 18:35:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/01/28 18:35:00 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/01/28 18:33:35 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/01/28 18:22:45 nowa pozycja