Zamówienia publiczne

Tytuł: Wynik postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na dostawę pulpitów orkiestrowych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 10 grudzień 2009 r.Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “DOSTAWĘ PULPITÓW ORKIESTROWYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE”

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole,

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta od firmy:

1. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Kwota brutto: 104.700 zł


Dziękujemy za udział w przetargu.
 

Data publikacji:

2009/12/10
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/12/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/12/10 14:52:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/12/10 14:52:23 nowa pozycja