Zamówienia publiczne

Tytuł: dostawa bonow towarowych - luty 2009

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
“DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO
FILHARMONII IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE”

Załączniki:

Data publikacji:

2009/01/16
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/01/16, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/01/16 15:16:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/01/16 15:16:38 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2009/01/16 15:14:41 nowa pozycja