Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę bonów

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

26.360 zł

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE


Dotyczy:
Zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: "Dostawa bonów towarowych dla pracowników Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy SODEXHO PASS POLSKA mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kłobucka 25, uzyskując 92,50 punktów.


Informujemy, że wpłynęły 2 oferty od firm:
1. Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25. Oferta uzyskała 92,50 pkt (kryteria: cena: 22,50 pkt, termin ważności bonów 20 pkt, ilość punktów handlowych 50 pkt).

2. Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Lechicka 23 B. Oferta uzyskała 73 pkt (kryteria: cena: 30 pkt, termin ważności bonów 20 pkt, ilość punktów handlowych 23 pkt).

Data publikacji:

2008/03/03
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/03/03, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/03/03 09:35:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/03/03 09:35:07 nowa pozycja