Zamówienia publiczne

Tytuł: wynik przetargu "Dostawa instrumentów muzycznych

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie
Pl. Armii Krajowej 1
70-455 Szczecin
Szczecin, 18 listopada 2008 r.


Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE”

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta:

Zadanie nr 1
Wybrana została oferta firmy: Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX mieszcząca się we Wrocławiu przy ul. Mielczarskiego 62 a.

Informujemy, że na Zadanie 1 wpłynęły 3 oferty od firm w tym 2 zmiany do oferty:

1. Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław. Firma ta spełniła warunki zamieszone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod względem ceny. Najkorzystniejsza ilość punktów: 100.

2. Silesia Music Center Sp. z o.o., adres: ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów: 78,21

3. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów: 97,44


Zadanie nr 2
Wybrana została oferta firmy: Ragtime Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole.

Informujemy, że na Zadanie 2 wpłynęły 3 oferty od firm w tym 1 zmiana do oferty:

1. ZM Concept, adres: ul. Kołłątaja ½, 85-080 Bydgoszcz.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów 91,42

2. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Firma ta spełniła warunki zamieszone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana.
Najkorzystniejsza ilość punktów: 100

3. Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów: 94,86Zadanie nr 3

Wybrana została oferta firmy: Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych mgr. Piotr Śmietana mieszczącej się w Katowicach, przy ul. Zacisze 2/3

Informujemy, że na Zadanie 3 wpłynęły 3 oferty od firm w tym 2 zmiany do oferty:

1. Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych mgr. Piotr Śmietana, adres: ul. Zacisze 2/3, 40-025 Katowice. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Najkorzystniejsza ilość punktów: 100

2.Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów: 96,81

3. B.H. Inter-Mar, adres: ul. Długie Ogrody 4/81, 80-765 Gdańsk
Firma nie zareagowała na drugą modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 28.10.2008 i tym samym oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

Data publikacji:

2008/11/19
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/11/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/11/19 11:20:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/11/19 11:20:26 nowa pozycja