Zamówienia publiczne

Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 06 czerwca 2014 r.

 

 

 Do Wykonawców

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”

L.Dz. SG/323/V/2014

 

 

 

 

Zamawiający – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Armii Krajowej 1, działając zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

            W niniejszym postępowaniu  została złożona tylko oferta z ceną 468 259,20; wyższą niż, kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. 380 635,80.W konsekwencji Zamawiający postanawia jak na wstępie.

 

                                                                                                                                                                                             Dorota Serwa

                        Kierownik Zamawiającego.

 

 

 

 

  

 

 

Data publikacji:

2014/06/06
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/06/06, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/06/06 16:51:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/06/06 16:51:14 nowa pozycja