Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza 2010 - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:„ Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – 2010”.

Data publikacji:

2010/09/22
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2010/09/22, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2010/09/22 09:42:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2010/09/22 09:42:53 nowa pozycja