Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa bonów towarowych

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

26.360 zł

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.
Kontakt: Anna Mazurkiewicz tel. 091 422 00 79 wew. 41

a.mazurkiewicz@filharmonia.szczecin.pl

Załączniki:

Data publikacji:

2008/02/18
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/02/18, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/02/18 14:52:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/02/18 14:52:03 nowa pozycja