Zamówienia publiczne

Tytuł: Opdowiedź na pytanie w postępowaniu na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 03.06.2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

 

 

 

znak sprawy: L.Dz. SG/323/V/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytania wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedziami.

 

 

 

Pytanie nr 1.

Czy system SAP zainstalowany w obiekcie jest podłączony do Straży Pożarnej?

 

Odpowiedź:

System SAP jest skomunikowany z Systemem Inteligentnego Zarządzania Budynkiem BMS, który zarządza systemem DSO (powiadamiania głosowego oraz radiowego). Ochrona musi potwierdzić/lub wykluczyć w ciągu 1-2 minut zaistnienie zdarzenia pożarowo niebezpiecznego. W przeciwnym razie system zdalnie powiadamia Straż Pożarną o zagrożeniu pożarowym.

 

Pytanie nr 2.

Czy zainstalowane systemy podlegają konserwacji i jaki jest ich zakres?

 

Odpowiedź:

Konserwacja i serwis techniczny stanowią zadania realizowane przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji.

 

Pytanie nr 3.

Czy istnieje i jest do wglądu dokumentacja systemów alarmowych przeznaczonych do konserwacji i serwisów technicznych?

 

Odpowiedź:

Konserwacja i serwis techniczny stanowią zadania realizowane przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji. Po podpisaniu umowy na udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi systemów alarmowych.

 

 

 

Pytanie nr 4.

Prosimy o sprecyzowanie godzin i trasy wykonywania konwojów?

 

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konwoju środków pieniężnych do oddziału banku między 09.00-15.00. Ustalenie dokładnej godziny konwoju Zamawiający dookreśli z Wykonawcą na dzień przed planowanym konwojem. Trasa konwoju to siedziba Zamawiającego – Szczecin, ul. Małopolska 48 do oddziału banku przy Placu Żołnierza Polskiego 16.

 

 

 

Pytanie nr 5.

Czy rozliczenie konwoi wartości będzie rozliczane oddzielnie, na podstawie odrębnych zleceń, czy w ramach roboczogodzin pracowników ochrony?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią opz konwoje nie będą rozliczane w trybie odrębnych zleceń. Rozliczanie konwojów będzie następowało w ramach roboczogodzin pracowników.

 

Pytanie nr 6.

Jak będzie rozliczana między Stronami stawka pracy strażaka i na jakiej podstawie?

 

Odpowiedź:

Czas pracy strażaka będzie rozliczany według stawki za 1 roboczogodzinę pracy pracownika I zmiany, do podania której Wykonawca jest zobowiązany w formularzu ofertowym.

 

Data publikacji:

2014/06/03
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/06/03, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/06/03 15:13:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/06/03 15:13:11 nowa pozycja