Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa bonów - Wielkanoc 2009

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE – WILEKANOC 2009

Załączniki:

Data publikacji:

2009/03/18
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/03/18, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/03/18 10:02:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/03/18 10:02:41 nowa pozycja