Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa instrumentów muzycznych

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 54.279,40 zł netto

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.

Załączniki:

Data publikacji:

2008/10/17
udostępnił: , wytworzono: 2008/10/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/10/17 13:31:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/10/17 13:31:13 nowa pozycja