Zamówienia publiczne

Tytuł: Wynik przetargu na dostawę bonów - Wielkanoc 2009

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 27 marzec 2009 r.
Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO
FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE-WIELKANOC 2009”


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25


Informujemy, że wpłynęły 2 oferty:

1. Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa. Oferta uzyskała 64,06 pkt (kryteria: cena: 30 pkt, termin ważności bonów 13,33 pkt, ilość punktów handlowych 20,73 pkt).

2. Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25. Oferta uzyskała 99,80 pkt. (kryteria: cena 29,80 pkt., termin ważności bonów 20 pkt., ilość punktów handlowych 50 pkt.).

Data publikacji:

2009/03/27
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/03/27, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/03/27 09:46:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/03/27 09:46:34 nowa pozycja