Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawa różnego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z licencjami"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 227366-2014 z dnia 2014-07-07 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z licencjami oraz instalacja i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8do SIWZ
Termin składania ofert: 2014-07-17


Numer ogłoszenia: 153153 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227366 - 2014 data 07.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, fax. 91 4220589.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 17.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.A.Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok. nr 2043.
  • W ogłoszeniu powinno być: 18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.A.Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok. nr 2043.

 

Data publikacji:

2014/07/14
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/07/14, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/07/14 17:34:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/07/14 17:34:02 nowa pozycja